Τρεις Βασικές Καταστάσεις Συνείδησης

Το άτομο μπορεί να συγκεντρωθεί και να εμβαθύνει μόνο στις τρεις βασικές καταστάσεις συνείδησης. Οι υπόλοιπες καταστάσεις, οι μη βασικές, είναι μεταβατικές και πάντα ωθούν τη συνείδηση σε μια άλλη κατάσταση. Όταν κάποιος περιφέρεται συνεχώς στις μη βασικές καταστάσεις, στις μεταβατικές, τότε χάνει την ενέργειά του και γίνεται χαοτικός. Το άτομο γεμίζει με ενέργεια, όταν παραμένει με την προσοχή του σε μία από τις βασικές καταστάσεις συνείδησης, όπου η συγκέντρωση εμβαθύνει και επέρχεται καλύτερος συντονισμός στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου.

Το άτομο χρειάζεται να έχει αρκετή ενέργεια από καθεμία από τις τρεις καταστάσεις συνείδησης για να έχει ισορροπία. Διότι καθεμία δίνει διαφορετική ενέργεια και είναι αναντικατάστατη. Συγκεκριμένα, αν το άτομο έχει πολλή αντίληψη, αλλά μειωμένη θέληση και επίγνωση, τότε γίνεται πολύ διαισθητικό, αλλά έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και μειωμένη δύναμη έκφρασης, με αποτέλεσμα να γίνεται ευάλωτο και να επηρεάζεται εύκολα από το περιβάλλον. Αν είναι αυξημένη η θέλησή του και μειωμένες η αντίληψη και η επίγνωση, τότε έχει δυνατά οράματα, αλλά δεν συντονίζεται με το περιβάλλον και εκδηλώνει εγωιστική ή και χειριστική συμπεριφορά. Αν είναι αυξημένη η επίγνωση και μειωμένες η αντίληψη και η θέληση, τότε αποκτά κάποια ισορροπία, αλλά, επειδή δεν κινούνται αρκετά οι ενέργειές του, γίνεται κάπως συντηρητικό, αρέσκεται σε όσα διαθέτει και γνωρίζει, με αποτέλεσμα να λιμνάζει και να μην προοδεύει στο πέρασμα του χρόνου.

Το να εμβαθύνουμε με την προσοχή μας σε μία από τις βασικές καταστάσεις είναι μια απαιτητική διαδικασία που μπορούμε να κάνουμε με τη συνείδησή μας. Γι’ αυτό, λόγω αμυνών, φόβων και ορίων που παρέχουν ασφάλεια, ίσως να απαιτείται αρκετός χρόνος για να προσεγγίσει κάποιος την καθαρή αντίληψη, την καθαρή θέληση και την ολοκληρωμένη επίγνωση.

Διαβάστε παρακάτω την περιγραφή που αντιστοιχεί σε καθεμία από τις βασικές καταστάσεις συνείδησης.

Αντίληψη

Η αντίληψη είναι η βασική κατάσταση συνείδησης που εκφράζει τη θηλυκή αρχή. Η συνείδηση γίνεται δεκτική και εύπλαστη. Δέχεται τις επιρροές του περιβάλλοντος και τις αναγνωρίζει. Χρειάζεται εσωτερική σιωπή, ώστε να μπορεί να δεχτεί, να ακούσει. 

Θέληση

Η θέληση είναι η βασική κατάσταση συνείδησης που εκφράζει την αρσενική αρχή. Η έμπνευση ρέει από τον ανώτερο εαυτό, από την πνευματικότητα και φορτίζει τη συνείδηση με οράματα. Οι σκέψεις που δημιουργούνται σε αυτή την κατάσταση είναι απόλυτα θετικές.

Επίγνωση

Η επίγνωση είναι η κατάσταση συνείδησης που εκφράζει την ένωση και την εξισορρόπηση του αρσενικού και του θηλυκού. Όπως η αντίληψη συνδέεται με το βάθος του εαυτού και η θέληση με τον ανώτερο εαυτό, η επίγνωση συνδέεται με τον κεντρικό εαυτό…