Τηλεκινητικά Πειράματα

Στα τηλεκινητικά πειράματα, προβάλλουμε την εσωτερική ενέργεια έξω από το σώμα μας με στόχο κάποιο αντικείμενο και έτσι επηρεάζουμε την κίνησή του και την προκαλούμε με τον τρόπο που επιθυμούμε. Σε κάποιο βαθμό, η προβολή της ενέργειας γίνεται από το σώμα ούτως ή άλλως και διαχέεται στο περιβάλλον, ωστόσο με την εστίαση της σκέψης μας μπορούμε να την προκαλέσουμε με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο. Ουσιαστικά, η κίνηση του αντικειμένου εξαρτάται από τη συγκέντρωση της σκέψης μας.

Στην αρχή, επιχειρούμε να κινήσουμε ελαφρά αντικείμενα, μέχρι να μπορέσουμε σε κάποιο βαθμό να ελέγξουμε την κίνησή τους. Να σημειώσουμε ότι οι τηλεκινητικές ικανότητες δεν είναι ίδιες κάθε στιγμή. Άλλοτε είναι υποτονικές και άλλοτε αυξάνονται χαρακτηριστικά, όταν ενεργοποιείται η εγκεφαλική λειτουργία.

Με την εξάσκηση στα τηλεκινητικά πειράματα, ουσιαστικά και αντικειμενικά γυμνάζεται η εγκεφαλική λειτουργία, η εστίαση της προσοχής και δυναμώνει η ζωτική ενέργεια στο σώμα, δηλαδή το τσι (chi ή qi), όπως ονομάζεται στην κινεζική ιατρική. Ακόμη, η τηλεκινητική ικανότητα έχει πρακτική χρήση στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, στην ενεργειακή θεραπεία τη χρησιμοποιούμε για να κινήσουμε τη ζωτική ενέργεια εκεί που λιμνάζει και να επαναφέρουμε την υγεία. Επίσης, η μετάδοση της σκέψης σε άλλο άτομο, δηλαδή η τηλεπάθεια, είναι περίπου η ίδια λειτουργία. Μέσα λοιπόν από την πρακτική αυτή, θεραπεύεται η χαμηλή ζωτική ενέργεια, η διάσπαση της προσοχής και οι εμμονές.

Διδάσκεται σε ένα βασικό μάθημα. Στη συνέχεια μπορούν να γίνουν συναντήσεις πρακτικής εξάσκησης. Σίγουρα το άτομο χρειάζεται να εξασκείται και μόνο του.

Οι ικανότητες τηλεκίνησης χρειάζονται να γίνουν έμπρακτα κατανοητές, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τέχνη του ονειρέματος και στις αλχημικές εφαρμογές.