Θεραπεία με Διαλογισμό

Στη θεραπεία με διαλογισμό ο θεραπευτής συμβάλλει στο να θεραπευτεί και να ενδυναμωθεί το άτομο, οδηγώντας το στην αυτοσυγκέντρωσή του, με τέτοιο τρόπο ώστε να ενεργοποιηθεί κάθε τμήμα του εαυτού του, όσο βαθύ κι αν είναι. Το άτομο δεν χρειάζεται να έχει εμπειρία στον διαλογισμό, ούτε απαραίτητα να δεσμευτεί ότι θα τον ασκεί. Επίσης, δεν γίνεται εκπαίδευση σε κάποια τεχνική, αλλά ο θεραπευόμενος καθοδηγείται από τον θεραπευτή και, βιωματικά, επιλύονται οι διάφορες συγχύσεις και αυξάνεται η εμπιστοσύνη και η έμπνευση. Ουσιαστικά, ο θεραπευτής προκαλεί στο άτομο τη συγκέντρωση της προσοχής του στις τρεις βασικές καταστάσεις συνείδησης, με αποτέλεσμα να φέρνει τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου του σε συντονισμό, δηλαδή στην κατάσταση όπου συμβαίνει η θεραπεία.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας με διαλογισμό είναι άμεσα αισθητά. Αν ένα άτομο βιώνει σύγχυση ή ανησυχία ή αν χρειάζεται ενδυνάμωση για κάποιο θέμα που το απασχολεί, τότε θα έχει αποτέλεσμα άμεσα. Η θεραπεία με διαλογισμό λειτουργεί επίσης στην αύξηση της αυτογνωσίας και της επίγνωσης.

Στα άτομα που ασκούν την τέχνη της εσωτερικής επικοινωνίας, προτείνεται να κάνουν τη θεραπεία μέσω διαλογισμού με κάποια αραιή συχνότητα, γιατί θα τους βοηθήσει να εξελιχθούν γρηγορότερα στον διαλογισμό τους. Στα άτομα που δεν ασκούνται σε κάποια μορφή αυτοσυγκέντρωσης, προτείνεται να κάνουν τη θεραπεία με διαλογισμό μία ή και περισσότερες φορές για συγκεκριμένο θέμα που τους απασχολεί, όσο διάστημα χρειαστεί.

Η θεραπεία με διαλογισμό διαρκεί μία ώρα και μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως με βιντεοκλήση.

Με τη θεραπεία αυτή, απελευθερώνονται οι κρυμμένες υποσυνείδητες εντάσεις, αυξάνεται η επίγνωση, έρχονται νέες εμπνεύσεις και αποκαθίσταται η αρμονική ροή της ενέργειας.