Θέληση

Η θέληση είναι η βασική κατάσταση συνείδησης που εκφράζει την αρσενική αρχή. Η έμπνευση ρέει από τον ανώτερο εαυτό, από την πνευματικότητα και φορτίζει τη συνείδηση με οράματα. Οι σκέψεις που δημιουργούνται σε αυτή την κατάσταση είναι απόλυτα θετικές. Καθώς τα οράματα έμπνευσης ρέουν στη συνείδηση, ο εαυτός γεμίζει υπερβολικά με θετική ενέργεια και φτάνει όλο και περισσότερο σε μια εκστατική έμπνευση, η οποία φορτίζει και προγραμματίζει μέχρι το βάθος του εαυτού. Η έμπνευση είναι η ανώτερη λειτουργία του νου και η έμπρακτη εκδήλωση του πνεύματος. Η δύναμη της εκστατικής έμπνευσης συνδέεται με την πίστη. Ως πιθανή εξήγηση το δεξί ημισφαίριο δέχεται την έμπνευση από την πνευματικότητα, μεταφέρει τις πληροφορίες στο αριστερό ημισφαίριο, όπου γίνονται τα οράματα κατανοητά, και από εκεί η φόρτιση ταξιδεύει σε όλο το σώμα, μέσω του νευρικού συστήματος, και το φορτίζει ως το βάθος του.

Ο βασικός διαλογισμός για την κατάσταση της θέλησης ενδυναμώνει και φέρνει θετικότητα. Το κίνητρο για το μέλλον αναπτερώνεται και το άτομο αποκτά αυξημένο σθένος. Διδάσκεται σε ένα βασικό μάθημα και ακολουθούν κάποιες συναντήσεις πρακτικής εξάσκησης. Αρχικά, διδάσκεται ο τρόπος των αναπνοών που προκαλούν την κατάσταση της θέλησης και στη συνέχεια με την εστίαση της προσοχής το άτομο αρχίζει να δέχεται τα οράματα, ώστε να αποκτούν ροή.

Όπως και οι υπόλοιπες καταστάσεις, έτσι και η καθαρή έμπνευση είναι μια κατάσταση πολύ ανεβασμένη. Είναι σημαντικό να κατανοήσει το άτομο πώς να προκαλεί κατά βούληση αυτή την κατάσταση, για να μπορεί να τη χρησιμοποιεί έμπρακτα. Αφού την κατανοήσει, μπορεί να συνεχίσει να μελετά τις υπόλοιπες καταστάσεις και στη συνέχεια τα πειράματα. Στη θέληση αντιστοιχούν τα τηλεκινητικά πειράματα.