Τέχνη του Ονειρέματος

Αφορά τη συγκρότηση της ψυχικής ενέργειας, την οποία η συνείδηση χρησιμοποιεί ως μέσο για να έχει πρόσβαση στις αμέτρητες διαστάσεις της ύπαρξης. Αποτελείται από τις παρακάτω τρεις τέχνες. Πιο αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην τέχνη της προβολής της ψυχικής ενέργειας εκτός σώματος.

Σύνδεση Ουρανού-Γης και άλλες ενεργειακές ασκήσεις

Αφορά την ενδυνάμωση της ενέργειας που ρέει στο σώμα μέσω των καναλιών που το διαπερνούν. Η αυξημένη ενέργεια φέρνει υγεία και αποκαθιστά τις λειτουργίες των αδένων του σώματος. Επίσης, είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις που χρειάζεται η τέχνη του ονειρέματος.

Προβολή Ψυχικής Ενέργειας Εκτός Σώματος

Στην τέχνη αυτή, η ενέργεια αποκτά συγκροτημένη μορφή και μπορεί να κινηθεί εκτός σώματος, διατηρώντας τη μορφή της. Αρχικά, η ικανότητα αυτή χρησιμοποιείται για αυτογνωσία και για τη μεταμόρφωση και ροή του συναισθήματος. Έτσι, μπορούν, διάφορες ψυχολογικές διαδικασίες, να επιταχυνθούν.

Ύπνωση

Η φύση του υποσυνειδήτου, που ανήκει στο βάθος του εαυτού, είναι να προγραμματίζεται από τις εντυπώσεις που δέχεται. Οι εντυπώσεις οφείλονται είτε στη σκέψη του ίδιου του ατόμου είτε στις επιδράσεις που δέχεται από το περιβάλλον και τους άλλους είτε στην επίδραση του ανώτερου εαυτού.