Τέχνη της Αλχημείας

Μαθαίνοντας το σύστημα της Αλχημείας του Σώματος, διδάσκονται και εξασκούνται οι βασικές ικανότητες μία προς μία. Κατόπιν, συνδυάζονται και πάλι όλες μαζί. Η επανένωση γίνεται στη δέκατη τρίτη τέχνη, την τέχνη της αλχημείας. Η πνευματική δύναμη, μέσω της εστίασης της προσοχής, αλληλεπιδρά με το βάθος της ύλης, επηρεάζοντας τη μοριακή της δομή είτε σε εξωτερικά υλικά είτε στην ίδια την εσωτερική ενέργεια του σώματος, μετατρέποντας τη σεξουαλική ενέργεια σε πνευματική.

Αλχημεία με εξωτερικά αντικείμενα

Ο άνθρωπος, με τη συγκέντρωση και την ενέργειά του, μπορεί να επηρεάσει άλλα υλικά, όπως πέτρες, νερό, φωτιά και γενικά οποιοδήποτε αντικείμενο, ώστε αυτό να αποκτήσει συγκεκριμένη φόρτιση συναισθήματος, πνευματικής ενέργειας και υλικής δομής. Έτσι, συνεργάζεται έμπρακτα με όλα τα υλικά αντικείμενα του κόσμου μας. Κάθε είδους αυτοσυγκέντρωση μπορεί να γίνει πιο αποδοτικά και πιο ολοκληρωμένα μέσα από αυτή τη συνεργασία.

Κατά την εκπαίδευση, διδάσκονται έμπρακτα οι χρήσεις βασικών υλικών και εφαρμογών.

Καλλιέργεια και Μεταστοιχείωση της Σεξουαλικής Ενέργειας σε Πνευματική

Αρχικά, η σεξουαλική ενέργεια, που είναι αλληλένδετη με την εσωτερική ενέργεια του σώματος, χρειάζεται να αυξηθεί, εμβαθύνοντας στις τεχνικές που διδάσκονται στην τέχνη των στάσεων και της αναπνοής κατά τη σωματική καλλιέργεια. Στη συνέχεια, το άτομο εκπαιδεύεται πώς να μετατρέπει την εσωτερική του ενέργεια, που ονομάζεται κουνταλίνη στα σανσκριτικά, σε πνευματική. Με αυτή την πρακτική δυναμώνουν τα ενεργειακά κανάλια του σώματος αλλά και ο εγκέφαλος.