Σχέσεις – Επικοινωνία

Πρόκειται για μια διαδικασία συγκεκριμένου τρόπου επικοινωνίας που πραγματώνεται μεταξύ δύο ατόμων, κατόπιν συμφωνίας τους, και διαρκεί μία ώρα. Αυτή είναι η τέχνη της λεγόμενης εξωτερικής επικοινωνίας.

Ο σκοπός της τέχνης της εξωτερικής επικοινωνίας είναι πολύπλευρος. Πρώτιστα είναι η επικοινωνία, χωρίς να εννοούμε τον γνωστό διάλογο, διότι ο διάλογος, ως τρόπος επικοινωνίας, περιλαμβάνει πόλωση. Στην τέχνη αυτή, τα δύο άτομα περνούν μαζί και ταυτόχρονα και από τις τρεις βασικές καταστάσεις συνείδησης, δηλαδή από την ομιλία, την ακρόαση και τη σιωπή, και μάλιστα με συγκεκριμένο χρονισμό, ο οποίος έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι εναρμονίζεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Έτσι, συντονίζονται στη συχνότητα που δονούνται και δημιουργείται βαθιά σύνδεση μεταξύ τους και συνειδητή επικοινωνία, που φτάνει στο βάθος του εαυτού, όπου λειτουργούν οι διάφοροι προγραμματισμοί τους. Στη διάρκεια της σιωπής έρχεται συνειδησιακή εξισορρόπηση και επίγνωση στα νοήματα που αγγίζονται.

Η σύνδεση και η επικοινωνία, λόγω της δομής της τεχνικής, λαμβάνει χώρα με ασφάλεια, καθώς κάθε άτομο διατηρεί την ανεξάρτητη θέση του και τον ξεκάθαρο ρόλο του, όταν μιλάει, όταν ακούει και όταν παρατηρεί. Η παρουσία και η προσοχή του ενός ενεργοποιεί τον άλλο αμοιβαία. Η επικοινωνία συμβαίνει με επιτυχία και συνείδηση, καθώς ξεπερνιέται η ανάγκη να ειπωθούν όλα με λόγια. Η αντίληψη και η επίγνωση διευρύνονται και καθένας αποκτά την ικανότητα να καταλαβαίνει πέρα από τα όσα λέγονται.

Το εντυπωσιακό της τεχνικής αυτής είναι ότι, λόγω της βαθιάς επικοινωνίας, κινείται η εσωτερική ενέργεια κάθε ατόμου. Καθένας κουβαλάει μέσα του κάποια ποιότητα ψυχικής φόρτισης που έχει δεχθεί από τους γονείς του και οι γονείς του από τους δικούς τους. Καθώς δύο άτομα, που κρύβουν μέσα τους παρόμοια ποιότητα ψυχικής φόρτισης, έρθουν σε βαθιά επαφή, η ενέργεια κινείται και έτσι προσεγγίζουν τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από αυτή. Αυτό συμβαίνει ακόμη κι όταν τα λεγόμενά τους φαίνονται εντελώς άσχετα με τα θέματα που σχετίζονται με την ψυχική φόρτιση. Η τέχνη της επικοινωνίας λοιπόν είναι ένα ασφαλές εργαλείο που βοηθά στην απελευθέρωση από το κάρμα.

Είναι κατάλληλη για κάθε είδους σχέση, επαγγελματική, φιλική, μεταξύ ζευγαριών, ακόμη και για να πρωτογνωριστούν δύο άτομα. Για την ψυχική εναρμόνιση μιας σχέσης, καλό είναι να ασκείται μία ώρα την εβδομάδα.

Διδάσκεται σε μία ατομική συνάντηση και ακολουθεί πρακτική εξάσκηση. Απαιτείται φυσική παρουσία. Ο μαθητευόμενος μπορεί να δείξει την τεχνική αυτή σε όποιο άτομο επιθυμεί, για να την εξασκήσουν μαζί. Η πρακτική εξάσκηση με τον δάσκαλο έχει θεραπευτικό ρόλο και ενδυναμωτικό προς τον χαρακτήρα του ατόμου. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής, το άτομο εξασκείται στο να γίνει συνειδητό απέναντι σε κάθε κριτική, είτε δέχεται θετική, αρνητική ή αντικειμενική κριτική.

Η επικοινωνία είναι από τα πιο καίρια θέματα της κοινωνίας μας. Θεωρείται ότι αν η επικοινωνία εξυγιανθεί, τότε θα εξυγιανθεί και η ανατροφή των παιδιών, η σχέση των διαφορετικών τάξεων της κοινωνίας, η πολιτική, η σχέση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών, αλλά και η σχέση των ανθρώπων με τα ζώα και τη φύση.