Σωματική Καλλιέργεια

Με την καλλιέργεια του σώματος καθαρίζουν και δυναμώνουν όλα τα ενεργειακά κανάλια του και έτσι αυξάνεται η ζωτική ενέργεια. Η δυνατή ζωτική ενέργεια φέρνει υγεία, ευεξία αλλά και καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία, που είναι απαραίτητη για τη συγκέντρωση, ενώ η αδύναμη ζωτική ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα την αδράνεια και την κούραση. Η εκγύμναση του σώματος χρειάζεται δύο καταστάσεις: κίνηση και ακινησία-στάσεις.

Πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Τέχνη της Κίνησης

Το Qi Gong (προφέρεται Τσι Κουνγκ) είναι αρχαία κινέζικη πρακτική άσκησης και θεραπείας. Περιλαμβάνει σωματικές και ψυχοπνευματικές ασκήσεις οι οποίες εξισορροπούν τη λειτουργία του σώματος και του νου. Μέσα από την πρακτική εξάσκηση, βελτιώνεται η ροή του τσι (chi ή qi), δηλαδή της ζωτικής ενέργειας, και έτσι καθαρίζουν και ενδυναμώνουν τα ενεργειακά κανάλια, οι τένοντες και όλα τα μέρη του σώματος.

Τέχνη των Στάσεων και της Αναπνοής

Το άτομο μαθαίνει να εκτελεί σωστά και να παραμένει σε συγκεκριμένες στάσεις. Παραμένοντας σε αυτές για κάποια λεπτά, αποκτά συνείδηση του τρόπου που στέκεται και έτσι ανακατανέμεται πιο ισορροπημένα η ένταση σε όλο του το σώμα. Κάθε στάση ενεργοποιεί διαφορετικό σημείο του σώματος. Συνεπώς, μπορεί να εστιάσει στις στάσεις που αντιστοιχούν στα ζωτικά όργανα, τους ενδοκρινείς αδένες και τις αρθρώσεις…