Ψυχικές Ικανότητες

Οι πρακτικές εφαρμογές των ψυχικών ικανοτήτων δείχνουν, κατά κύριο λόγο, έμπρακτα και αντικειμενικά τα αποτελέσματα της αυτοσυγκέντρωσης και της ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, η μελέτη της αυτοσυγκέντρωσης και του ελέγχου της πνευματικής ικανότητας αποκτά επιστημονική υπόσταση, αφού μπορεί να μελετηθεί με πειράματα αντικειμενικά και μετρήσιμα. Κάνουμε αυτά τα πειράματα κυρίως για τον εαυτό μας, ώστε να αποφεύγονται διάφορες παγίδες και πλάνες που ενδεχομένως προκύψουν, όταν κάποιος βασίζεται μόνο στις εσωτερικές εμπειρίες. Είναι δύσκολο αρκετές φορές να διακρίνει κανείς τα πραγματικά οράματα από τις φαντασιώσεις και τις ρεαλιστικές επιρροές από τις ψευδαισθήσεις. Τα πειράματα ψυχικών ικανοτήτων είναι μια σίγουρη και ξεκάθαρη λύση, ώστε να γίνεται αυτή η διάκριση.

Οι ψυχικές ικανότητες είναι πολλές και τα φαινόμενα που προκαλούνται είναι εκπληκτικά και φαίνεται, κάποιες φορές, ότι αναιρούν τους φυσικούς νόμους. Όμως, αυτό δεν ισχύει πραγματικά. Όλα έχουν μια λογική εξήγηση και έναν τρόπο λειτουργίας.

Οι ψυχικές ικανότητες διακρίνονται κυρίως σε δύο είδη: σε αυτές όπου το άτομο επηρεάζει το περιβάλλον και είναι εφαρμογές της θέλησης και σε αυτές όπου γίνονται αντιληπτές οι επιρροές του περιβάλλοντος και είναι εφαρμογές τις αντίληψης.

Ξεκινάμε με τα πιο απλά και εύκολα πειράματα: τα τηλεκινητικά και τα διαισθητικά. Όσο το άτομο δυναμώνει, ασχολείται και με πιο δύσκολες εφαρμογές.

Πατήστε στο αντίστοιχο εικονίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλεκινητικά Πειράματα

Στα τηλεκινητικά πειράματα, προβάλλουμε την εσωτερική ενέργεια έξω από το σώμα μας με στόχο κάποιο αντικείμενο και έτσι επηρεάζουμε την κίνησή του και την προκαλούμε με τον τρόπο που επιθυμούμε. Σε κάποιο βαθμό, η προβολή της ενέργειας γίνεται από το σώμα ούτως ή άλλως και διαχέεται στο περιβάλλον, ωστόσο με την εστίαση της σκέψης μας μπορούμε να την προκαλέσουμε με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο.

Διαισθητικά Πειράματα

Αν εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα αντικείμενο και γίνουμε δεκτικοί στην επιρροή του, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε την ποιότητα που εκπέμπει. Αν το αντικείμενο περικλείει κάποιο συγκεκριμένο νόημα, είναι μια εικόνα ή ένα κείμενο με μια ιστορία, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε το νόημα και να το περιγράψουμε, χωρίς να δούμε την εικόνα με τα μάτια μας και χωρίς να διαβάσουμε το κείμενο, αλλά νιώθωντάς το διαισθητικά.