Προβολή Ψυχικής Ενέργειας Εκτός Σώματος

Στην τέχνη αυτή, η ενέργεια αποκτά συγκροτημένη μορφή και μπορεί να κινηθεί εκτός σώματος, διατηρώντας τη μορφή της.

Αρχικά, η ικανότητα αυτή χρησιμοποιείται για αυτογνωσία και για τη μεταμόρφωση και ροή του συναισθήματος, διότι εκτός σώματος όλες οι εναλλαγές και οι αντιδράσεις γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Έτσι, μπορούν να επιταχυνθούν διάφορες ψυχολογικές διαδικασίες που σε κάποιες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Στη συνέχεια, η ενέργεια αυτή, που έχει προβληθεί εκτός του υλικού σώματος, χρησιμοποιείται ως φορέας όπου προβάλλεται ένα μέρος της συνείδησης του ατόμου. Τότε, από αυτόν τον φορέα προβάλλεται ένας νέος φορέας αλλού και από τον νέο ένας νεότερος. Μέσα από τις αλλεπάλληλες προβολές των φορέων, ερευνώνται συνειδητά οι άπειρες διαστάσεις της ύπαρξης είτε στον φυσικό πραγματικό κόσμο είτε στα όνειρα είτε σε ανώτερες διαστάσεις. Οι βιωματικές εμπειρίες που αποκτώνται με τον τρόπο αυτό μπορεί να είναι εκπληκτικά έντονες και εντυπωσιακές.

Παρατηρώντας βιωματικά την όλη διαδικασία εξωτερίκευσης της ψυχικής ενέργειας, της προβολής της συνείδησης και της δράσης μέσα από τον φορέα, καταλαβαίνουμε πολλά για το πώς λειτουργούν οι σχέσεις των ανθρώπων. Διότι και σε αυτές συμβαίνουν οι διάφορες προβολές.

Η τεχνική διδάσκεται αρχικά σε μία βασική συνάντηση και στη συνέχεια η διδασκαλία συνεχίζεται σταδιακά σε συναντήσεις πρακτικής εξάσκησης. Ο ρυθμός εξέλιξης διαφέρει από άτομο σε άτομο. Οι τέχνες των ενεργειακών ασκήσεων και της ύπνωσης είναι σχεδόν απαραίτητες για την εξέλιξη στην τέχνη του ονειρέματος, η οποία γίνεται μέσω της προβολής της συνείδησης.