Πνευματική Καλλιέργεια

Η τέχνη της αυτοσυγκέντρωσης σχετίζεται με τον συντονισμό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου, ο οποίος επιτυγχάνεται με τη διαχείριση της εσωτερικής ενέργειας και τη συγκέντρωση της προσοχής στις τρεις βασικές καταστάσεις συνείδησης.

Στο πρώτο παράθυρο περιγράφεται η τέχνη της εσωτερικής επικοινωνίας που είναι άμεσα και εύκολα εφαρμόσιμη. Στο δεύτερο παράθυρο περιγράφεται η εμβάθυνση σε καθεμία από τις τρεις βασικές καταστάσεις συνείδησης.

Τέχνη Εσωτερικής Επικοινωνίας

Η τέχνη της εσωτερικής επικοινωνίας είναι χρήσιμη στην καθημερινότητα και άμεσα εφαρμόσιμη. Θεραπεύει τις νοητικές συγχύσεις, ενισχύει τη δύναμη συγκέντρωσης, συντονίζει τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου και εναρμονίζει τις τρεις βασικές καταστάσεις συνείδησης: την αντίληψη, την έμπνευση και την επίγνωση.

Τρεις Βασικές Καταστάσεις Συνείδησης

Το άτομο μπορεί να συγκεντρωθεί και να εμβαθύνει μόνο στις τρεις βασικές καταστάσεις συνείδησης. Οι υπόλοιπες καταστάσεις, οι μη βασικές, είναι μεταβατικές και πάντα ωθούν τη συνείδηση σε μια άλλη κατάσταση. Όταν κάποιος περιφέρεται συνεχώς στις μη βασικές καταστάσεις, στις μεταβατικές, τότε χάνει την ενέργειά του…