Καλλιέργεια και Μεταστοιχείωση
της Σεξουαλικής Ενέργειας σε Πνευματική

Αρχικά, η σεξουαλική ενέργεια, που είναι αλληλένδετη με την εσωτερική ενέργεια του σώματος, χρειάζεται να αυξηθεί, εμβαθύνοντας στις τεχνικές που διδάσκονται στην τέχνη των στάσεων και της αναπνοής κατά τη σωματική καλλιέργεια. Στη συνέχεια, το άτομο εκπαιδεύεται πώς να μετατρέπει την εσωτερική του ενέργεια, που ονομάζεται κουνταλίνη στα σανσκριτικά, σε πνευματική. Με αυτή την πρακτική δυναμώνουν τα ενεργειακά κανάλια του σώματος αλλά και ο εγκέφαλος. Κατόπιν, η ενέργεια αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σωματικά, για την αύξηση της αντοχής και άλλων σωματικών ικανοτήτων, είτε πνευματικά, για ονείρεμα, εσωτερικές ενοράσεις και άλλες πνευματικές ικανότητες.

Κατά την ερωτική πράξη με τον/την σύντροφο, η σεξουαλική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά με δύο διαφορετικούς τρόπους: είτε για την τεκνοποίηση είτε για την ένωση των δύο εραστών, μέσω της σεξουαλικής αλχημείας και τον συντονισμό τους, με το σύμπαν, φέρνοντας σωματική και πνευματική υγεία και ευδαιμονία.

Για την πρακτική εξάσκηση της ερωτικής αλχημείας, είναι καλό οι δύο εραστές να ασκούν περιοδικά την τέχνη της εξωτερικής επικοινωνίας, για να δημιουργείται αρμονία στη σχέση τους. Ακόμη, χρειάζεται να εξασκούνται στην τέχνη της προβολής της ψυχικής ενέργειας εκτός σώματος. Στη συνέχεια, μαθαίνουν πώς να μετατρέπουν τη σεξουαλική ενέργεια σε πνευματική και πώς να την κυκλοφορούν μεταξύ τους.