Εκπαίδευση

Η Αλχημεία του Σώματος

Οι τέχνες διδάσκονται σε ατομικά μαθήματα και με φυσική παρουσία. Υπάρχει και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, μέσω internet, με βιντεοκλήση. Εξαίρεση αποτελούν οι τέχνες της σωματικής καλλιέργειας στις οποίες απαιτείται φυσική παρουσία. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι τέχνες διδάσκονται και σε ομαδικά μαθήματα.

Η σειρά διδασκαλίας των τεχνών είναι συγκεκριμένη, με κάποιες μικρές παραλλαγές, και σίγουρα οι πιο προχωρημένες τέχνες, για να διδαχθούν και να κατανοηθούν, έχουν ως προϋπόθεση την εκπαίδευση των προηγούμενων. Ο ρυθμός μάθησης κάθε εκπαιδεύομενου διαφέρει. Η πρόοδος και η μετάβαση στο επόμενο στάδιο αποφασίζεται μαζί με τον δάσκαλο.

Παρακάτω αναφέρονται οι τέχνες χωρισμένες στις βασικές θεματικές και στις επόμενες σελίδες περιγράφονται.

Πνευματική Καλλιέργεια

Η τέχνη της αυτοσυγκέντρωσης σχετίζεται με τον συντονισμό των ημισφαιρίων του εγκεφάλου, ο οποίος επιτυγχάνεται με τη διαχείριση της εσωτερικής ενέργειας και τη συγκέντρωση της προσοχής στις τρεις βασικές καταστάσεις συνείδησης.

Σωματική Καλλιέργεια

Με την καλλιέργεια του σώματος καθαρίζουν και δυναμώνουν όλα τα ενεργειακά κανάλια του και έτσι αυξάνεται η ζωτική ενέργεια. Η δυνατή ζωτική ενέργεια φέρνει υγεία, ευεξία αλλά και καλύτερη εγκεφαλική λειτουργία, που είναι απαραίτητη για τη συγκέντρωση.

Σχέσεις – Επικοινωνία

Πρόκειται για μια διαδικασία συγκεκριμένου τρόπου επικοινωνίας που πραγματώνεται μεταξύ δύο ατόμων, κατόπιν συμφωνίας τους, και διαρκεί μία ώρα. Αυτή είναι η τέχνη της λεγόμενης εξωτερικής επικοινωνίας. Στην τέχνη αυτή, τα δύο άτομα περνούν μαζί και ταυτόχρονα και από τις τρεις βασικές καταστάσεις συνείδησης, δηλαδή από την ομιλία, την ακρόαση και τη σιωπή.

Ψυχικές Ικανότητες​

Οι πρακτικές εφαρμογές των ψυχικών ικανοτήτων δείχνουν, κατά κύριο λόγο, έμπρακτα και αντικειμενικά τα αποτελέσματα της αυτοσυγκέντρωσης και της ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό, η μελέτη της αυτοσυγκέντρωσης και του ελέγχου της πνευματικής ικανότητας αποκτά επιστημονική υπόσταση, αφού μπορεί να μελετηθεί με πειράματα αντικειμενικά και μετρήσιμα.

Τέχνη της Εγκράτειας

Με την τέχνη της εγκράτειας το άτομο αποδεσμεύεται από εξωτερικές επιρροές, που ίσως διαστρεβλώνουν την παρουσία του, και επανέρχεται στη φυσική κατάσταση ισορροπημένης υγείας. Η προσοχή του ατόμου σταματά να περιφέρεται έξω από αυτό και εστιάζεται μέσα του. Έτσι, δυναμώνει η εσωτερική του ενέργεια.

Τέχνη του Ονειρέματος​

Αφορά τη συγκρότηση της ψυχικής ενέργειας, την οποία η συνείδηση χρησιμοποιεί ως μέσο για να έχει πρόσβαση στις αμέτρητες διαστάσεις της ύπαρξης.

Τέχνη της Αλχημείας

Μαθαίνοντας το σύστημα της Αλχημείας του Σώματος, διδάσκονται και εξασκούνται οι βασικές ικανότητες μία προς μία. Κατόπιν, συνδυάζονται και πάλι όλες μαζί. Η επανένωση γίνεται στη δέκατη τρίτη τέχνη, την τέχνη της αλχημείας.