Διαλογισμός με Μάντρα

Η τεχνική αυτή έχει σκοπό το σταμάτημα της σκέψης. Χρησιμοποιεί την αναπνοή και κάποιους ήχους, μία λέξη, που προφέρεται με το στόμα. Η επιλογή του ήχου διαφέρει σε κάθε άτομο και εξαρτάται από το μέρος του σώματος που θα επιλέξει να ενεργοποιήσει και με ποια σειρά. Ο ήχος αυτός λειτουργεί στο σώμα του ατόμου ως δονητικό φάρμακο. Καθώς προφέρεται, η προσοχή εστιάζεται στην αίσθηση που προκαλεί στο σώμα. Η σκέψη μπορεί να σταματήσει σε τέτοιο βαθμό, όπως συμβαίνει στον βαθύ ύπνο χωρίς όνειρα. Ουσιαστικά, η τεχνική αυτή είναι εφαρμογή της κατάστασης της επίγνωσης.

Διδάσκεται σε τουλάχιστον δύο συναντήσεις. Αρχικά γίνεται η ανάλογη έρευνα για να επιλεγεί ο κατάλληλος ήχος και στην επόμενη διδάσκεται ο τρόπος εφαρμογής της. Στη συνέχεια γίνονται όσες συναντήσεις χρειαστεί για πρακτική εξάσκηση. Το άτομο πρέπει να εξασκηθεί μόνο του με το ίδιο μάντρα, έναν με τρεις μήνες, για να φτάσει στο βαθύ επίπεδο όπου σταματά η σκέψη.

Ο διαλογισμός με μάντρα είναι χρήσιμος κατά τη διάρκεια της νηστείας, διότι με εύκολο τρόπο αναζωογονεί το σώμα και το θρέφει με ενέργεια σε κυτταρικό επίπεδο. Αυτό που νιώθει το άτομο ύστερα από αυτό τον διαλογισμό είναι η αίσθηση της ανανέωσης και σαν να επιστρέφει από κάπου που είχε σταματήσει ο χρόνος.