Διαισθητικά Πειράματα

Αν εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα αντικείμενο και γίνουμε δεκτικοί στην επιρροή του, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε την ποιότητα που εκπέμπει. Αν το αντικείμενο περικλείει κάποιο συγκεκριμένο νόημα, είναι μια εικόνα ή ένα κείμενο με μια ιστορία, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε το νόημα και να το περιγράψουμε, χωρίς να δούμε την εικόνα με τα μάτια μας και χωρίς να διαβάσουμε το κείμενο, αλλά νιώθωντάς το διαισθητικά. Μετά, βλέποντας την εικόνα ή διαβάζοντας το κείμενο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε σε ποιο βαθμό είμαστε σωστοί στη διαισθητική μας περιγραφή.

Τα διαισθητικά πειράματα είναι αρκετά χρήσιμα στην καθημερινότητα. Έχουμε δύο γνώμες για τις καταστάσεις. Μία λογική και μία διαισθητική. Αυτές μπορεί να συμφωνούν ή και να διαφέρουν. Το καλύτερο είναι να λαμβάνουμε και τις δύο υπόψη μας. Όμως, όταν δεν έχουμε κανένα απολύτως έμπρακτο δεδομένο για μια κατάσταση, για να βγάλουμε κάποιο λογικό συμπέρασμα, τότε η μόνη γνώμη που μπορεί να μας βοηθήσει είναι η διαισθητική. Προφανώς, χρειάζεται εμπειρία και εξάσκηση, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε τη διαισθητική αντίληψη από μια φαντασίωση, που είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα.

Ο τρόπος εξάσκησης διδάσκεται σε ένα βασικό μάθημα και ενεργοποιείται η ικανότητα. Στη συνέχεια, με πρακτικές συναντήσεις μπορεί κανείς να βελτιωθεί και να συνεχίσει σε πιο πολύπλοκα διαισθητικά πειράματα. Εξασκώντας την τέχνη αυτή, το άτομο ανοίγει τους ορίζοντές του και μπορεί να αντιληφθεί την παγκόσμια γλώσσα, αυτή της κατανόησης των δονήσεων που τα πάντα εκπέμπουν.

Η διαισθητική ικανότητα είναι απαραίτητο να γίνει έμπρακτα κατανοητή, για να μπορεί κανείς να ασχοληθεί με την τέχνη του ονειρέματος και τις αλχημικές εφαρμογές.